Servisler

“Kullandığın kadar öde” bulut modelleriyle işletmenize birçok alanda avantaj sağlıyoruz. 

Bulut sistemlerine geçerek, BT sistemlerinizi yönetme ve bakım maliyetlerini düşürmenizi sağlar. Operasyonlarınız için sistem ve ekipman satın almak yerine, bulut bilişim servis sağlayıcınızın kaynaklarını kullanarak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

  • Sistem yükseltmelerinin maliyeti, yeni donanım ve yazılım sözleşmenize dahil edilir.
  • Enerji tüketim maliyetleriniz azalır.
  • Daha az zaman gecikmesi vardır.

İşletmeniz, çalışma ve depolama ihtiyaçlarınızı mevcut durumunuza uyacak şekilde esneklik sağlayarak ölçeklenebilir bir yapıya geçer. Bulut sistem servis sağlayıcınız, pahalı yükseltmeleri kendiniz satın almak ve yüklemek yerine bunu sizin için sağlayabilir. Bulut sistemleri kullanmak size zaman sağlayarak operasyonel konulara odaklanmanızı sağlar.

Verilerinizin ve sistemlerinizi bakımını sağlamak iş sürekliliği planlamasının önemli bir parçasıdır. Doğal bir felaket, elektrik kesintisi veya başka bir kriz anında verilerinizin bulut sistemlerde depolanması, verilerin güvenli bir şekilde korunmasına ve yedeklenmesini sağlar.

İşletmenize geleneksel yöntemlerin dışında daha kolay iletişim kurma ve paylaşma olanağı sağlar. Farklı konumlardaki bir proje üzerinde çalışıyorsanız, çalışanlara, yüklenicilere ve üçüncü taraflara aynı dosyalara erişim vermek için bulut bilişim hizmetlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca verilerinizi danışmanlarınızla paylaşmanızı kolaylaştıran bir bulut bilgi işlem modeli de seçebilirsiniz (örneğin, muhasebe kayıtlarını muhasebeciniz veya mali müşavirinizle paylaşmak gibi).

Bulut sistemlerde kullandığınız sistemlerin isteğiniz dahilinde bulut tedarikçiniz tarafından otomatik olarak yapilabilmektedir. Bulut bilişim servis sağlayıcınıza bağlı olarak, sisteminiz en son teknoloji ile düzenli olarak güncellenecektir. Bu işlem, yazılımların güncel sürümlerinin yanı sıra sunucuların sürüm yükseltmeleri ve bilgisayar işlem gücünü içerebilir.

Talep Tahmini & Stok Yönetimi

Geçmiş satış verileri, third-party veriler(Sosyal medya, meteoroloji vb.), finansal ve makroekonomik veriler kullanılarak ürün bulunurluğunun ve stok seviyesinin optimize edilmesi, tahmin hatalarının azaltılması sağlanır.

Üretim Planlama & Kontrol

Makinaların performansını etkileyen verilerin toplanması ile makinaların çalışma veriminin artması, arıza/bakım süreleri tahmin edilerek doğru planlama yapılması ve arızaların önlenmesi için gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

Kalite Kontrol

Resim ve sensör bazlı proseslerle ürünlerdeki potansiyel problemlerin belirlenmesi, son üründeki içerik ve kalite kontrolünün yapılması ve hataların tespit edilmesiyle kalite kontrol maliyetlerinin azaltılması sağlanır.

Lojistik

Optimum rota tahminlemesiyle lojistik süreçlerinin sadeleştirilmesi, lojistik maliyetlerinin azaltılması ve ürün takiplerinin doğru bir şekilde yapılması sağlanır.

Ürün Geliştirme

Test sürelerinin azaltılması ile ürün geliştirme maliyetlerinin azaltılması ve müşteri talep analizleriyle ihtiyaçların daha doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanır.

Reçete Optimizasyonu

İklime/döneme/üretim koşullarına göre değişen hammadde kimyasal değerlerinin optimum değere ulaşması için anlık reçete optimizasyonu sağlanır.

Veri Hattı (Data Pipeline)

Şirketlerin kullandıkları verilerinin tek bir çevreye aktarımlarını sağlamak kolay bir iş olmamakla beraber bu verilerin merkez bir alanda oluşması bu veriler üzerinde raporlama ve hesaplamalar yaparak şirketlere yeni kazanımlar sağlar. Nova olarak şirketlere kullandıkları bir veri madenciliği ürünü üzerinde ya da bulut bilişim tedarikçilerinin sunduğu teknolojiler üzerinde çalışmalar yapmaktayız.

Veri Gölü(Data Lake)

Veri merkezileştirme ile beraber aynı önemde olan başka bir konu ise veri deposunu oluştururken ham veriden bağımsız olarak şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda verileri raporlamaya ya da yapay zeka programlarına hazırlama olarak düşebiliriz. Nova olarak bigdata projelerinizde size yardımcı oluyoruz.

Veri Analitikleri

Veri Analitiği çalışmaları, işletmelerin gelirlerini arttırmasına, operasyonel verimliliği sağlamasına, pazarlama kampanyalarını optimize ederek gelişmekte olan pazar trendlerine daha hızlı yanıt vermesine ve rakiplere göre rekabet üstünlüğü kazanmasına yardımcı olur. Veri analitikleri alanında birçok ürünle birçok platformda danışmanlık veriyoruz.

Cloud Ürünler, SAP BW4HANA, SAP PaPM, SAP BPC, SAP Analytic Cloud, Tableau, Microsoft PowerBI

Yapay Zeka

Yapay zeka ile şirketlere karar alma mekanizmalarında, gelecek öngörülerinde, süreç optimizasyonlarında ve veri ayıklamada kısacası birçok alanda şirketlere yeni yaklaşımlar sunmaktayız.

Makine Öğrenmesi

Mevcut verilerden gelecek tahminleri üretiyoruz veya bu veriler içindeki kümelenmeleri buluyor, patolojik verileri yakalıyoruz. Aynı zamanda karmaşık verileri görselleştirerek, uzmanlarının yorumlayabileceği grafikler haline getiriyoruz.

Derin Öğrenme

İnsan beynini ve içindeki nöron yapısını taklit eden yazılımlar geliştiriyoruz. Verileri işleyerek deneyim kazanan bu yazılımlar, yeni verilerin eklenmesiyle daha da tutarlı ve etkili sonuçlar vererek aslında gerçek zamanlı olarak kendilerini de geliştirebilmelerini sağlıyoruz.

Nova DSA olarak iş ortaklarımıza en iyi çözümleri sunmak için
güncel teknolojileri kullanarak uygulamalar gerçekleştiriyoruz.