Birleşik Veri Analitikleri

Kurumların üretiği bütün verilerin toplanması, işlenmesi ve analize hazır hale getirilmesi gerekliliği, yıllardır aşina olduğumuz büyük veri problemini ortaya çıkardı. Yeni nesil veri analitikleri uygulamaları kurum içi(on-premise) ve bulut(cloud) çözümlerde büyük veriyi işleyebilmeyi sağlıyor. Bu amacı karşılamak için sunduğumuz hizmetler;

 • Uçtan uca veri hatlarının geliştirilmesi
 • Çeşitli kaynaklardan istenen hedeflere veri alma
 • Çeşitli dosya biçimi dönüşümlerini yönetme
 • Veri dönüşümleri gerçekleştirme
 • Veri temizliği yapma
 • Veri bütünlüğünü korumak
 • Veri modelleri geliştirme
 • ETL ve / veya ELT işlerini yapmak
 • Akışaşağı analitik amaçlar için verilerin zenginleştirilmesi
 • Veri analitiği gerçekleştirme
 • Performans stabilizasyonu

Günümüzde firmalar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan yapay zeka karar alma mekanizmaları, geleceğe dönük tahmin yürütme, veri kümeleme, veri görselleştirme, patolojik veri ayıklama, üretim optimizasyonu gibi matematiksel modellemenin zor olduğu birçok alanda verim sağlıyor. Nova DSA olarak hizmetlerimizi şu şekilde sıralayabilriz. 

 • Verileri modelleme amacıyla hazırlama
 • Üzerinde çalışılan kullanım senaryosu için uygun algoritmaları belirleme
 • Makine öğrenimi modellerinin geliştirilmesi
 • Modelleri birden çok kez çalıştırma
 • Sıralama ve puanlama verileri
 • Öğrenme ve yeniden öğrenme modelleri

Bulut Servisleri

Nova olarak yaptığımız çalışmaları bulut sistemlerde de gerçekleştirme imkanını sunuyoruz. Bulut sistemler, uygulamaların koşarken tükettikleri kaynak üzerinden fiyatlandırılmaktadırlar. Kullandığın kadar öde adı verilen bu fiyatlandırma politikası iş ortaklarımıza, geleneksel kurum içi sistemlere göre düşük maliyetle, büyük veriyi rahatlıkla işleyebilecekleri yüksek performanslı alt yapıları kullanma imkanı vermektedir. Özellikle yapay zeka alanında büyük verilerle yaptığımız çalışmalarda ihtiyaç duyulan sunucu altyapılarının sağlanmasında bulut sistemler bir adım öne çıkabilmektedirler.

İş Analitikleri

SAP PaPM (Karlılık ve Performans Yönetimi)

SAP HANA çözümü olan SAP PaPM (önceki adıyla SAP FS-PER) yüksek perfomanslı karlılık analizi, karlılık ve maliyet simülasyonları, nakiş akış modellemesi, fiyatlandırma simülasyonuna olanak sağlamaktadır. İçerdiği fonksiyon ve ara yüzü sayesinde kısa sürede what if simülasyonları, ad-hoc raporlamalar ve modellemeledeki değişikliklerde son kullanıcıların yönetebildiği bir yapı sunmaktadır. Birçok farklı sistemden veri çekebilen ve planlamaya olanak sağlayan yapısıyla çok boyutlu modellerin entegrasyonu yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için PaPM yazımızı okuyabilirsiniz.

SAP BPC ( Bütçe ve Konsolidasyon)

SAP BPC finansal planlama, bütçe, finansal kapanış, tahminleme süreçlerinin sistematik ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamakla birlikte değişen iş modellerine uyumu kolaylaştırmaktadır. SAP ve non-SAP sistemlerle entegrasyonu sayesinde verileri tek bir kaynakta birleştirip doğru ve tutarlı tahminler sayesinde karar alma süreçlerinde yardımcı olmaktadır. Finansal planlama ve bütçe süreçlerinin yanı sıra Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) formatında solo ve konsolide raporlamalar yapılabilmektedir. SAP BPC, SAP Analytics Cloud ve SAP PaPM ile de entegre çalışabilmektedir.

SAP BW4HANA

BW4HANA SAP’nin Hana üzerine konumlandırılmış, büyük veriyle yüksek performanslı işlemler yapılabilen, esnek, modern ara yüze sahip veri ambarı çözümüdür. SQL arayüzü sayesinde SAP ve non-SAP sistemlerden veri entegrasyonu kolaylıkla yapılabilmektedir. BW4HANA’daki veriler SAP Business Objects, Power BI, Tableau, Qlik Sense gibi raporlama araçları ile raporlanabilmektedir.

SAP Analytics Cloud

SAP Cloud platformu üzerinde bulunan SAP Analytics Cloud; bulut tabanlı tüm analitik çözümleri tek bir platformda buluşturan, iş zekası gereksinimlerini yüksek hız ve performansta karşılamak üzere tasarlanmış yeni nesil bulut çözümdür. Tek bir ekranda planlama, tahmin etme, raporlama, görselleştirme fonksiyonlarıyla doğru analizlerin yapılmasını sağlar. Ek bir veri ambarı çözümüne gerek kalmadan tüm sistemlerdeki veriler SAP Analytics Cloud sistemine aktarılıp web raporları ya da excel raporları alınabilirken aynı zamanda mobil cihazlarda da raporlar alınabilmektedir. SAP BPC ile entegre de çalışabilmektedir.

Microsoft Power BI

Microsoft’un iş zekası çözümü olan Power BI, birçok farklı kaynaktan gelen veriyi kullanarak anlamlı rapor ve görsellerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hazır şablonlarla oluşturabilen anlık raporlar, web üzerinden veya mobil cihazlar ile kolayca paylaşılabilmektedir. Hibrit bir tasarıma sahip olan Power BI, bulut tabanlı çözümlerle veya kurum içi donanımlar üzerinde çalışabilmektedir. Microsoft uygulamalarının yanı sıra SQL veri tabanları, SAP, Salesforce gibi kaynaklarla da entegre olabilmektedir.

Tableau

Tableau ürünleri ile bulut veya on-premise sistemlere bağlanarak  verilerin modellenmesi, rapoların hazırlanması, görselleştirilmesi ve yayınlanması sağlanmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ile self-servis analitik raporlamada düşük maliyet, hızlı çözüm üretme avantajı sağlayarak web ve mobil cihazlarla erişilebilmektedir. Google Analytics, AWS gibi birçok sistemle entegrasyonunun yapılmasının yanı sıra Openstreet Map altyapısını sunmaktadır.

Nova DSA olarak iş ortaklarımıza en iyi çözümleri sunmak için
güncel teknolojileri kullanarak uygulamalar gerçekleştiriyoruz.